Om skilsmisser.no

Ektepar og ugifte samboere kan velge å gå fra hverandre av mange ulike årsaker. Det være seg utroskap, økonomiske problemer eller at man rett og slett ikke føler det samme lenger og ikke ønsker å holde sammen.

Skilsmisser.no skal hjelpe mennesker med råd og veiledning i saker som gjelder skilsmisse, samlivsbrudd og barnefordeling.

På menyen ovenfor finner du linker til nyttige råd og tips. Denne tjenesten har som formål at du som bruker av denne skal bli kontaktet av advokat gratis. Trykk på fanen » Still et spørsmål», skriv ned spørsmålet ditt og en advokat ringer og gir inntil en halv time gratis bistand.

Det å bryte ut av et samliv kan være en voldsom påkjenning. De fleste orker ikke tanken på å krangle med sin tidligere partner om fordeling av innbo, gjeld, hvor barna skal bo fast mv. Dette kan resultere i at man ikke får det man har krav på i et skifteoppgjør.

Erfaring viser at det kan lønne seg å få juridisk bistand så tidlig som mulig i prosessen, for å få sikret det du har krav på og for å unngå rettstap. Skal du komme best mulig økonomisk ut av et skifte, er det viktig og raskest mulig sikre seg dokumentasjon på det som er ditt ved arv eller gave, eller som er anskaffet av deg før, under og etter ekteskapet. Slik dokumentasjon vil kunne være kvitteringer, bankutskrifter, gaveerklæringer, skjøte, kjøpe-/ og byggekontrakter mv. Det vil også i mange tilfeller være hensiktsmessig å kunne dokumentere når samlivet faktisk tok slutt, spesielt dersom dette skjedde en stund før dere søkte om separasjon.

Det er ikke alltid gitt hva resultatet vil bli, selv når du har en ektepakt eller kan dokumentere hvor alle verdier kommer fra. Dersom den ene part har helt eller delvis særeie ved ektepakt, vil den ektefelle som sitter igjen med svært lite kunne ha krav på vederlag. Den godt bemidlede ektefelle kan også få redusert retten til å skjevdele midler fra før ekteskapet, arv eller gave, dersom det vil være åpenbart urimelig.

Noe forenklet kan man si at ekteskapsloven oppstiller visse unntaksregler som, i særlige tilfeller, gir kompensasjon til den ektefelle som på urimelig måte blir sittende igjen med svært lite etter et lengre ekteskap.

I utgangspunktet er det noe enklere å gjøre opp mellom samboere etter et ugift samliv, ettersom man da som et utgangspunkt beholder det man selv har anskaffet. Det er likevel også generelle ting å huske på for samboere – særlig ved verdifastsettelse av ting dere eier sammen.

I særlige tilfeller, gjerne ved lengre samboerforhold vil sameie kunne anse etablert i felles bolig, hytte mv., dersom den ene samboer blir svært dårlig stilt i forhold til innsats i husholdningen. Man kan også bli sameier i en gjenstand/verdier, dersom den ene samboers inntekt eller annen innsats har muliggjort at den andre samboeren kunne erverve gjenstanden/verdiene.

Det er mye man skal huske på i et skilsmisseoppgjør eller ved et oppgjør etter samlivsbrudd, og vi i skilsmisser.no kan bistå deg med råd og veiledning om hva som er viktig å huske på i akkurat din sak før dere skal gjennomføre et skifte, eller før du skal diskutere omsorg og samvær for felles barn med din tidligere partner.