Fri rettshjelp

Dersom din årlige inntekt er under kr 246.000,- kan du i visse sakstyper få innvilget fri rettshjelp. For ektefeller og samboere er inntektsgrensen samlet satt til kr 369.000,- pr. år. I tillegg er det satt et formuestak i form av bankinnskudd på 100.000,-.

Advokatsalæret dekkes da av det offentlige, med fradrag for en egenandel.
Personer som mottar fritt rettsråd (saker utenfor domstolene) betaler en egenandel på kr 965,-.

Personer som har fri sakførsel (saker som går for domstolene) betaler en egenandel på 25 % av mottatt støtte, men maksimalt kr 4.825,-.

Advokatene tilsluttet skilsmisser.no håndterer fri rettshjelpssaker. Dersom du er usikker på om du fyller vilkårene, ikke nøl med å ta kontakt.